Poszukiwanie
i dokumentowanie złóż

Poszukiwanie i dokumentowanie złóż

Czyli jak optymalnie wykorzystać własne grunty

Jeżeli posiadasz grunty niskiej klasy istnieje duże prawdopodobieństwo, że w podłożu znajdują się grunty piaszczyste o znacznej miąższości. Zamiast co roku mierzyć się z perspektywą suszy czy niezadowalających plonów zbadaj ich przyczynę i znajdź alternatywne rozwiązanie.

Grunty niskiej klasy często występują w obszarach występowania warstw piasków i żwirów o znacznej grubości oraz o niskim poziomie wód gruntowych co jest bardzo pożądane w przypadku eksploatacji złóż piasków i żwirów.

Jeżeli w twojej okolicy planowane są duże inwestycje (budowa dróg, obwodnic) warto zastanowić się nad alternatywą dla uprawy roślin na gruntach niskiej jakości.

Grunty klas 4 oraz niższych można w uproszony sposób wykorzystać jako źródło cennych kruszyw jak piaski i żwiry zarówno na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i dzierżawy, która przynosi bezpośrednie zyski od każdej sprzedanej przez dzierżawcę tony kruszywa a po okresie eksploatacji odzyskujemy nasz grunt zrekultywowany i przygotowany na nasze kolejne działania.

Złoża kruszyw / żwirownie

01.

Poszukiwanie złóż kruszyw jako alternatywa dla hodowli roślin na glebach niskiej klasy. Wykonywanie odwiertów poszukiwawczych.

02.

Dokumentowanie odkrytych złóż kruszyw, obliczanie zasobów oraz dokumentacja złoża.

03.

Uzyskanie koncesji i rozpoczęcie eksploatacji lub dzierżawa złoża.