Geologia inżynierska/ geotechnika

Opinie geotechniczne

Opinie geotechniczne tworzy się przed projektowaniem inwestycji budowlanej, by określić kategorie geotechniczne obiektu w zależności od prognozowanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz określenia zakresu niezbędnych badań geotechnicznych.
Nasza opinia pozwoli zoptymalizować projekt fundamentów, minimalizując koszty związane z posadowieniem obiektu budowlanego.

Projekty robót geologicznych

To dokument określający cel i zasady prowadzenia robót geologicznych. Zawiera on szczegóły związane z uwarunkowaniem technicznym i uwarunkowaniem formalnym planowanych robót i prac geologicznych, niezbędnych do opracowania dokumentacji geologicznych.
Sporządzenie projektu jest obowiązkowe, z wyjątkiem wykonywania robót geologicznych na potrzeby ruchu zakładu górniczego.

Dokumentacje geologiczno inżynierskie

Dokumentacja ta określa w podłożu obiektu budowlanego zmienność budowy geologicznej, w tym geometrie warstw, rodzaj gruntów, ich nazwy normowe, właściwości fizyczne, parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe, poziom wody gruntowej itd, a także prognozę wpływu projektowanych obiektów na środowisko oraz opis procesów geodynamicznych, jeśli takie występują.