Budowa domu
kupno działki

przed zakupem działki lub rozpoczęciem budowy

Badania Geologiczne

Zakup działki pod budowę domu to bardzo ważna decyzja. Warto zadbać o bezpieczeństwo zainwestowanych w nią pieniędzy. Dlatego istotne jest sprawdzenie gruntu pod kątem możliwości posadowienia budynku na wybranym terenie.

Działka leży w pobliżu terenów podmokłych / cieków wodnych / jezior

W tym przypadku istnieje możliwość występowania gruntów organicznych pod powierzchnią gruntu (takich jak torfy czy namuły), które nie nadają się do posadawiania na nich budynków ze względu na ich osiadanie. Dodatkowo możliwe jest, że wody gruntowe znajdują się na bardzo małej głębokości, co bardzo utrudnia budowę domu podpiwniczonego, czy wykonanie wykopu fundamentowego ze względu na to, że będzie on zalewany wodą.

Teren działki jest wyniesiony, a jego powierzchnia wydaje się nienaturalna
(np. duży spadek terenu, widoczne na powierzchni fragmenty gruzu czy cegieł)

Przypadek ten, coraz częściej spotykany, wiąże się często z niefachowym „wyrównaniem” powierzchni działki poprzez wysypywanie humusu z gruzem, żużla, odpadów, itp. Zdarza się, że nieuczciwy sprzedający maskuje w ten sposób nieatrakcyjną działkę lub taką, na której występowało stare wyrobisko lub obniżenie. To bardzo niebezpieczny przypadek, ponieważ zazwyczaj taki nasyp, wykonany w sposób niekontrolowany, nie może stanowić podłoża budowlanego. Następuje wtedy konieczność wymiany tego gruntu na własny koszt lub kosztownego posadowienia pośredniego (np. na palach).

Na działce występuje duża różnica wysokości, duży spadek terenu lub wysoka skarpa

W tej sytuacji należy sprawdzić czy warunki gruntowe nie sprzyjają ruchom masowym takim jak osuwiska, szczególnie jeżeli mamy zamiar posadawiać budynek w pobliżu skarpy. Pod tak dużym obciążeniem grunt może zacząć się przemieszcza, powodując stopniowe uszkadzanie budynku. Prowadzi to do jego awarii i w konsekwencji kosztownych prac zapobiegających dalszej degradacji budynku.