Hydrogeologia

Opracowania specjalistyczne z dziedziny hydrogeologii

Praktyczne zagadnienia związane z hydrogeologią najczęściej dotyczą kwestii wykonywania studni głębinowych oraz odwiertów w celu wykorzystania ciepła ziemi (odwierty pod gruntowe pompy ciepła). Zdarzają się również sytuacje, w których do uzyskania warunków zabudowy na działce niezbędna jest opinia hydrogeologiczna określająca możliwości wykonania studni na terenie inwestycji.

Ważne informacje:

 Jeżeli planujesz budowę studni głębinowej należy pamiętać, że w przypadku gdy jej głębokość przekroczy 30m a pobór wody przekracza 5m3 na dobę to według Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze wymaga przygotowania dokumentacji w postaci projektu robót geologicznych oraz operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W przypadku gruntowych pomp ciepła zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym należy przygotować projekt robót geologicznych, który podlega zgłoszeniu staroście.

Oferujemy usługi związane z dokumentowaniem
z zakresu hydrogeologii w tym:

01.

Wykonanie opinii hydrogeologicznych na potrzeby budownictwa.

02.

Wykonywanie projektów robót dla studni oraz pomp ciepła.

03.

Wykonywanie Dokumentacji hydrogeologicznych dla studni.